Stater Walk4ALS 2022

Welkom op de actiepagina van de VathorstRun. Net als vorig jaar is Stichting ALS Nederland het goede doel van de VathorstRun. Nieuw in 2022: de Stater Walk4ALS 10 kilometer! Trommel je vrienden, familie en buurtgenoten op en wandel samen met ons ALS de wereld uit! 

Op deze pagina kan jij een eigen actie starten om zo geld in te zamelen voor Stichting ALS Nederland. Maak van jouw wandelprestatie een sponsorloop en steun ons in de strijd tegen ALS.  

Je mag natuurlijk ook een actie starten als je deelneemt aan een van de hardlooponderdelen. 

Over ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), is een dodelijke zenuw-spierziekte waarbij de signalen vanuit de hersenen niet meer aankomen bij de spieren, met als gevolg dat één voor één de spieren uitvallen. Hierdoor kan je steeds minder zelf zoals bewegen, praten, eten en drinken. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen – is er nog niet.  ALS is een progressieve ziekte. Meestal overlijdt iemand met ALS omdat de ademhalingsspieren er ook mee ophouden. 

Stichting ALS Nederland

Samen zetten wij ons in tégen ALS en vóór de patiënten. 

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en mogelijkheden ter voorkoming, genezing en toekomstige behandeling van ALS.
  • Bieden van een communicatie platform voor ALS patiënten, naasten, nabestaanden en omgeving (lotgenoten contact).
  • Verbeteren van levenskwaliteit en zorg voor ALS patiënten.
  • Het zo effectief mogelijk inzetten van het beschikbaar geld voor wetenschappelijk onderzoek. 

Alle ingezamelde gelden van de VathorstRun komen volledig ten goede aan Stichting ALS Nederland.